„filologi.pro” saziņa biznesā
Klienti un partneri
Mēs specializējamies
nozarēs:

Masu mediji
Jurisprudence
Finanses
Medicīna
Tirdzniecība
Tūrisms
Rūpniecība
Būvniecība
Enerģētika
Elektronika
Transports
Programmatūra

Klienti un partneri

Vieda analīze un saziņa biznesā, kā arī efektīva lietderīgo resursu izmantošana transformējas klientu, partneru atzinībā un izaugsmē. Lūk, daži piemēri.

Logotipi