„filologi.pro” saziņa biznesā
Saziņas metodes
Mēs specializējamies
nozarēs:

Masu mediji
Jurisprudence
Finanses
Medicīna
Tirdzniecība
Tūrisms
Rūpniecība
Būvniecība
Enerģētika
Elektronika
Transports
Programmatūra

Saziņas metodes

Te aprakstīts ļoti vienkāršots darbības modelis, neņemot vērā iekšējās un arējās vides ietekmes faktorus uz jūsu biznesu.

Priekšnosacījumi Kompetence Ieguldījums Rezultāts

Mēs biznesa stratēģiju attīstīsim tieši jūsu priekšnosacījumu un kompetences ietvaros. Pēc tam pareizu ieguldījuma stratēģiju jeb virzienu pielāgosim tirgum vai — tieši pretēji — ietekmēsim tirgu jūsu stratēģijas interesēs.

Stratēģija Saziņa Rezultāts

Jūsu talants veidos zīmolu, bet citi priekšnosacījumi un mūsu kompetence palīdzēs izvēlēties pareizo stratēģiju. Lai nodrošinātu jūsu attīstībai atbilstošu iekļaušanos apkārtējā vidē, izmantosim tālāk norādītās komunikācijas metodes.

  • Cikliska saziņa

Plāno → Dari → Pārbaudi → Rīkojies . Algoritmiski, tuvojoties rezultātam soli pa solim. Darba procesā iekļauta integrēta, interaktīva, aktīva, reaktīva, proaktīva un pasīva komunikācija.

  • Interaktīva saziņa

Divvirzienu komunikācija mijiedarbībā — sadarbība, sacensība, konkurence.

  • Aktīva saziņa

Vienvirziena komunikācija, orientēta uz konkrētu objektu — produktu, pakalpojumu, kā arī personu vai to kopumu.

  • Reaktīva saziņa

Vienvirziena komunikācija, reaģējot uz ierosinātāja izraisītām sekām („post factum”).

  • Proaktīva saziņa

Jau iepriekš paredzot un preventīvi sagatavojoties sagaidāmajiem šķēršļiem jeb triecienviļņu komunikācija.

  • Pasīva saziņa

Aktīvas komunikācijas izaicinājumu ignorēšana pamatotu apsvērumu dēļ.