„filologi.pro” saziņa biznesā
Pakalpojumi
Mēs specializējamies
nozarēs:

Masu mediji
Jurisprudence
Finanses
Medicīna
Tirdzniecība
Tūrisms
Rūpniecība
Būvniecība
Enerģētika
Elektronika
Transports
Programmatūra

PAKALPOJUMI

Mēs zinām, kā strādā valsts, un mēs zinām, kā lietas izdarīt

„filologi.pro” komanda palīdz veidot jaunus noieta tirgus, pamatojoties uz klienta stiprām pusēm. Saziņa biznesā ir visu uzņēmējdarbībā notiekošo procesu mijiedarbības saikņu vieda kontrole un vadība.

„filologi.pro” sniegto pakalpojumu klāsts ir ārkārtīgi plašs:

Audits un analīze biznesam

 • audits un ticamības pārbaude
 • analīze

Integrētā mārketinga komunikācija

 • responsīvā reklāma
 • digitālais mārketings
 • sabiedriskās attiecības (objekta veidolu radīšana un ieviešana)

Integrētās mārketinga komunikācijas saziņas komponenti

Oriģināltekstu izstrāde:

 • mārketinga komunikācijas un materiālu veidošana
 • oriģināltekstu izstrāde
 • preses relīžu un rakstu sagatavošana
 • biznesa un pārdošanas vēstuļu sastādīšana

Materiāla apstrāde un integrēšana:

 • atgriezeniskās saites nodrošināšana
 • tulkošana un teksta rediģēšana
 • vizuālās komunikācijas stratēģija
 • grafiskais dizains un maketēšana
 • audiovizuālo materiālu izstrāde

Integrētā mārketinga komunikācija:

 • jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, kā arī vieda to ieviešana tirgū
 • zīmola, produkta un pakalpojuma sinerģiska „iesaiņošana”
 • pārdošana un tās sekmēšana

Digitālais mārketings:

 • tīkla un interneta tiešsaistes jeb digitālais mārketings
 • SEO-orģinālteksti un interneta meklētājiem optimizēti atslēgvārdi
 • „Google AdWords” kampaņas, „Facebook”, „LinkedIn” u.c. sociālie rīki
 • IT nozares ekspertīze un atgriezeniskās saites veidošana

Vadības saziņas palīgrīki

Sabiedriskās attiecības (PR):

 • komunikācijas vadība
 • ietekmes nostiprināšana
 • sabiedriskās domas veidošana
 • biznesa tēla veidošana
 • sūdzību un atsauksmju pārvaldība
 • risku analīze un krīzes vadība

Biznesa attīstības instrumenti:

 • kvalitātes standartu uzlabošana
 • biznesa procesu optimizācijas risinājumi
 • finanšu plūsmas vadība un kontrole
 • sponsorēšana un investīcijas
 • cilvēkresursu vadība
 • komunikācija ar komandu
 • motivēšana optimismam
 • risinājumi jurisprudencē
 • starptautiska pieredze tiesvedībā
 • advokatūras tīkla spēks