„filologi.pro” saziņa biznesā
Komanda
Mēs specializējamies
nozarēs:

Masu mediji
Jurisprudence
Finanses
Medicīna
Tirdzniecība
Tūrisms
Rūpniecība
Būvniecība
Enerģētika
Elektronika
Transports
Programmatūra

Komanda

Komandas vēsture

PSRS sabrukums pavēra iespēju mūsu komandai turpināt saziņas atbalsta darbu brīvā tirgus ietvaros, bet kā toreiz (veidojot pirmo kooperatīvo sabiedrību attiecības ar valsti un citām struktūrām), tā arī tagad (stiprinot demokrātijas uzvaru pasaulē), mēs strādājam tikai un vienīgi biznesa interesēs. Kopš PSRS pēdējās piecgades laikiem mēs pastāvīgi esam stiprinājuši biznesa kontaktus un korporatīvās saites kā NVS valstu teritorijā un Baltijas jūras reģionā, tā arī visā pārējā brīvajā pasaulē. Mūsu panākumu pamatā ir rūdījums, kas galvenokārt gūts dažādu ģeopolitisku un vēsturisku pārmaiņu vadības apstākļu vētrās, kuras pēdējā gadsimta laikā plosījušās Latvijas teritorijā un kuru dalībnieki ir bijuši arī mūsu līdzstrādnieki. Tieši Latvija ir tā vieta pasaules kartē, kur mērķtiecīgi tika veidota pirmā vispasaules integrētās mārketinga komunikācijas komanda tranzīta, importa un eksporta biznesam bijušās PSRS jurisdikcijas valstu teritorijā.

Vieda komandas saziņas metodika šodien

Katram klientam ir jāpiemeklē individuāls risinājums vai to komplekss, turklāt īpaši jāņem vērā klienta priekšnojauta un pamatoti argumenti, jo mūsu darbā pamatojums jeb loģisks caurspīdīgs izklāsts ir gan arguments, gan instruments vienlaikus. Cena, samaksa, ieguldījums nav izšķirošais faktors. Veiksmes priekšnosacījums „filologi.pro” komandā ir gadiem noslīpēta un tehnoloģiski iegulta vieda integrētās mārketinga komunikācijas un saziņas metodika.