„filologi.pro” saziņa biznesā
Audits un analīze biznesam
Mēs specializējamies
nozarēs:

Masu mediji
Jurisprudence
Finanses
Medicīna
Tirdzniecība
Tūrisms
Rūpniecība
Būvniecība
Enerģētika
Elektronika
Transports
Programmatūra

Audits un analīze biznesam

Audits un analīze — profesionāli pozicionēta biznesa efektivitātes stūrakmens:

 • stratēģija un tās realizācijas virzieni
 • priekšnosacījumi un iespējas
 • iekšējā kompetence un ārpakalpojumu īpatsvars
 • kvalitāte un tēls
 • tirgus dati un konkurence
 • riska faktori un to novērtējums
 • biznesa infrastruktūras efektivitāte
 • finanšu analīze, kontrole un ieguldījumu atdeve
 • nodokļu aprite un to vadība
 • investīciju piesaistes iespējas un atdeve
 • banku sektora ietekme un lojalitāte
 • ētikas kodekss
 • tiesiskie aspekti
 • kontrole, darba spars, iniciatīva un aktivitāte
 • cilvēkresursi un motivācija
Puse naudas, ko iegulda reklāmā, protams, tiek izsēta pa tukšo. Bet — kā lai uzzina, kura puse.
Viljams Heskets Levērs

Pajautā mums par audita un analīzes nozīmi biznesā!